Maksimum moči. Imejmo breme spremenljive upornosti, ki je priključeno na realen napetostni vir (slika 4).[1]


Slika 4.
Funkcija moči v odvisnosti od toka skozi breme.

Vprašajmo se po največji možni moči, ki jo more breme prejeti iz vira, oziroma po moči, ki jo more vir posredovati bremenu. Moč P v bremenu,

 je kvadratična funkcija toka z ničnim konstantnim členom. Navzdol obrnjena parabola ima ničli pri I = 0 (odprte sponke, ko je Rb = ¥ W) in pri I = Ug / Rg (kratek stik, ko je Rb = 0 W); koordinati točke T0 oziroma temena parabole, ki ustreza maksimumu moči v bremenu, določajo koeficienti (a, b, c) parabole,

 

Maksimalna moč Pmaks. = Ug2 / 4Rg v bremenu je dosežena pri toku Ug / 2Rg, ki je tolikšen takrat, ko je upornost bremena enaka notranji upornosti vira,

 

Breme je takrat prilagojeno na vir; vir odda takrat vso razpoložljivo moč.


 

[1] Vlogo vira more prevzeti tudi dvopolno vezje; pomen napetosti neodvisnega generatorja in njegove notranje upornosti prevzameta napetost odprtih sponk dvopolnega vezja in njegova nadomestna notranja upornost.