Električno povezovanje kondenzatorjev.  Dva ali več kondenzatorjev tudi »združujemo«: električno jih povezujemo v zaporedne (serijske), vzporedne (paralelne) in sestavljene vezave. Na ta način tvorimo vezje kondenzatorjev; rečemo mu kondenzatorsko ali C-vezje. S povezovanjem njihovih priključkov nastajajo spojišča in zanke vezja. Na takšna vezja priključujemo tudi vire, ki izvršijo naelektritve kondenzatorjev oziroma prerazporeditve prostih nabojev med ploščami.