1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

KAZALO

   

 

1.1 ELEKTROTEHNIKA SKOZI ČAS

     
 
►  

Prva opažanja pojavov, ki jih povezujemo z elektriko, segajo v antično Grčijo in čas filozofa Talesa (okrog leta 600 pr. n. š.)

   
►  

Pogoji za hitrejši razvoj znanja o elektriki so bili ustvarjeni šele konec devetnajstega stoletja z odkritjem elektrona.

   
►  

Hiter razvoj elektronike omogoča vedno hitrejši razvoj vseh področij dejavnosti človeštva.

 
1.1.1 POZNAVANJE BISTVA ELEKTRIKE JE ŠE VEDNO SKROMNO
 
 

 

HITRE POVEZAVE

Prva opažanja pojavov elektrike

 

SLIKA

Slika 1.1.1 Odkritje elektrona

 

SLIKA

Slika 1.1.2 Elektrotehnika skozi čas