1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

KAZALO

   

 

1.4.4 ZAOKROŽEVANJE MERSKIH ŠTEVIL

     
 
►  

Pri računanju nalog praviloma ne zahtevamo večje točnosti kot jo lahko dobimo z merjenjem električnih in drugih fizikalnih količin.

 

HITRE POVEZAVE

Natančnost merjenja količin
Zaokroževanje na tri pomembne cifre

 

FOTOGRAFIJA

Fotografiji 1.4.4.1: Merilnik

 

FOTOGRAFIJA

Fotografiji 1.4.4.2: Kalkulator

 
       
       
 
►  

Rezultate računskih nalog in meritev v praksi pogosto zaokrožimo na tri pomembne cifre.

   
       
       
Primer: