1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 

 

1.5.3.1 Pojem električne napetosti

     
  Do poznavanja in razumevanja fizikalnih pojavov je lažje priti s poskusom, merjenjem, ugotavljanjem in sklepanjem. To še posebej velja za električne, dokaj abstraktne pojave. Če pozorno izvedemo naslednji poskus, vsaj v mislih, bomo lažje sklepali.  

SLIKASlika 1.5.3.1.1: Poskus 1.5.3.1.1 a, b in c

 

ANIMACIJA

Animacija 1.5.3.1.1: Ločevanje elektrine

 
       
Poskus 1.5.3.1.1:

   
 
       
 
►   Za ločevanje elektrin in elektrenje teles je potrebno delo.
►   Posledica ločevanja elektrin sta električna potenciala naelektrenih teles.  

 

 

     
 

Težnja k vzpostavitvi ravnovesja elektrin je odraz različnih električnih potencialov teles in je lahko vzrok za tok elektrine med telesi v smislu razelektrenja.

   
       
 
►   Težnji k vzpostavljanju ravnovesja med različnimi elektrinami pravimo električna napetost.
►   Električna napetost je lahko vzrok toka elektrine.