1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 

 

1.5.3.2 Velikost električne napetosti

     
  Poskus je omogočil spoznati še dve zelo pomembni dejstvi:      
       
 
►   Za ustvarjanje električne napetosti je potrebno delo.
►  

Z več dela pri ločevanju elektrine bomo ustvarili večjo razliko električnih potencialov in večjo napetost med njima.

 
►  

Delo ustvarjanja električne napetosti se z izravnavo ločene elektrine vrne v svetlobni, toplotni, mehanski, ... obliki.

 

 
       
 

Delo, ki je potrebno za ustvarjanje razlike električnih potencialov, je merilo velikosti ustvarjene napetosti. Ker sta tudi električna potenciala določena z delom, s katerim sta ustvarjena, velja:

   
         
 
►   Električna napetost je določena z razliko električnih potencialov.

   
         
 
 

U =

V1 V2

   (V)      V1(V); V2(V)

Enačba 1.5.3.2.1

     
         
Primer: