1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 


1.5.3.3 Označevanje električne napetosti

     
►  

Električno napetost grafično označimo s puščico, ki kaže od višjega potenciala proti nižjemu.1

 

HITRE POVEZAVE

Označevanje električne napetosti

 

SLIKA

Slika 1.5.3.3.1: Grafično označevanje napetosti

 
     
►  

Ob puščici pišemo oznako napetosti U ali velikost napetosti.

   
       
 


1 dogovor glede na smer delovanja električnih sil na pozitivno elektrino med poloma