1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 

1.5.3.6  Izvori – generatorji električne napetosti

     
 
►  

Naprave, ki omogočajo ločevanje elektrine v raznoimenska električna pola in s tem ustvarjanje električne napetosti, imenujemo izvori ali generatorji električne napetosti.

 

HITRE POVEZAVE

Toplotni, magnetni, kemijski, in svetlobni učinki
O električnih virih
Izvori napetosti – način delovanja in velikost napetosti

 

SLIKA

Slika 1.5.3.6.3: Delovanja izvora električne napetosti

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.3.6.1:  Izvori električne napetosti v praksi in naravi

 
       
 
►  

Ločevanje elektrine lahko temelji na toplotnih, magnetnih, kemijskih, svetlobnih, … učinkih.

   
       
►  

Z različnimi fizikalnimi učinki dosegamo različno velike napetosti in različne moči generatorjev.

   
       
 
►  

Največje moči generatorjev (elektrarne) dosežemo z magnetnimi učinki.