1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 


1.5.3.7 Vrste električne napetosti

     
Praktična raba električne energije narekuje električne napetosti, ki se pogosto med seboj razlikujejo.  

HITRE POVEZAVE

Viri električne napetosti
Standardizirane napetosti
Preverjanje pristnosti električnih potencialov

 

SLIKA

Slika 1.5.3.1.1: Časovni diagram enosmerne napetosti

 

SLIKA

Slika 1.5.3.1.1: Časovni diagram zmenične napetosti

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.3.7.1:  Preizkuševalnik potenciala

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.3.7.2: Preizkuševalnik potenciala in napetosti

 

 
     
►  

Najpogosteje uporabljamo enosmerno in izmenično električno napetost.

   
       
 
►  

Enosmerna napetost je napetost stalne velikosti in smeri, izmenična napetost pa periodično spreminja velikost in smer.

   
       
 
►  

Grafičnemu prikazu časovne odvisnosti napetosti pravimo tudi časovni diagram.

   

     
 
►  

Enosmerno napetost označujemo s simbolom »−« in pogosto tudi z oznako DC1, izmenično napetost pa s simbolom »~« in oznako AC2.

   
       
 
►  

Iz praktičnih razlogov so električne napetosti standardizirane (npr. 12 V, 230 V, … ).

   
       
 
►  

Pri preverjanju prisotnosti električnih potencialov in napetosti izvorov si pomagamo z enostavnimi preizkuševalniki.

   
       
       
 


1 začetnici angleških besed DIRECT CURRENT

2 začetnici angleških besed ALTERNATING CURRENT