1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

 

1.5.4.3 Jakost električnega toka

 

HITRE POVEZAVE

Definicija električnega toka
Amper

 

SLIKA

Slika 1.5.4.3.1: Jakost toka 1 A

 

 
 

konstantnega električnega toka lahko določimo na podoben način, kot določamo jakost konstantnega vodnega, zračnega ali podobnega toka, torej s pretokom, v našem primeru, elektrine.

   
       
 

I =

Q

t

 (C/s = amper = A)         Q(C); t(s) 
 

Enačba 1.5.4.3.1

   

     

►  

Električni tok je določen s pretokom elektrine skozi prevodnik!

►   Enota za merjenje električnega toka je C/s. Imenujemo jo amper1 , označujemo pa z A.  
►  Tok 1 A teče pri pretoku elektrine 1 C/s (sl. 1.5.4.3.1).  

 
       
 

1 A =

1 C

1 s

    =>      C = A · s = As
   
       
 
►  

Elektrino lahko merimo tudi v As (amper sekundah).

 
       
Primer 1:

 
       
Primer 2:

 
       
Primer 3:

     
 

 

 

 

Preglednica 1.5.4.3.1: Okvirne jakosti tokov

Okvirne jakosti tokov
Elektroenergetika

10 mA ... 10 kA

Elektronika 1 nA ... 10 A
Blisk do 200 kA
 
     
     
 


1 Ampère, francoski fizik