1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

 

1.5.4.5 Izolanti

 

FOTOGRAFIJEFotografije 1.5.4.5.1: Vodniki in izolatorji

 
 

Na osnovi poskusa 1.5.4.4.1 lahko sklepamo, da v soleh (CuSO4), destilirani vodi, neioniziranem plinu in vakuumu ni možen električni tok. Te in po električnih lastnosti podobne snovi imajo tako majhno število gibljivih nosilcev elektrine (sl. 1.5.4.4.3 c), da je skoznje možen le zanemarljivo majhen električni tok.

   
       
 
►  

Snovi z zelo majhnim številom gibljivih nosilcev elektrine imenujemo izolanti.

 
       
 

Značilni izolanti so guma, porcelan, steklo, neionizirani plini, destilirana voda, čista olja, minerali in umetne mase ter suh papir, suh les, … Z izolanti lahko ločimo električne vodnike od prevodnih delov naprav in okolice ali, kot temu pravimo, jih električno izoliramo. Izolacija vodnikov tako zagotavlja električni tok le po vnaprej določeni poti.

   
       
 
►  

Prirejenim oblikam izolantov za izolacijo elementov električnih tokokrogov, naprav in omrežij pravimo električni izolatorji.

 
       
  Idealnih izolantov ne poznamo. Le približajo se jim, in to pri dokaj zahtevnih pogojih, nekatere snovi (npr. helij in vodik blizu 0 K).