2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRI─îNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV

 
 
 
 
 

2.3.2.1 Linearni porabniki
2.3.2.2 Nelinearni porabniki