2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV

KAZALO

   

 

 

2.3.2.1 Linearni porabniki

     
Poskus 2.3.2.1.1:

ANIMACIJA

Animacija 2.3.2.1.1: Linearni porabniki

 
       
 
►  

Grafičnemu prikazu odvisnosti toka od napetosti pravimo U-I karakteristika upora ali porabnika.

     
►  Električnim porabnikom z linearno U-I karakteristiko pravimo linearni porabniki.  
     
►  Čim manjša je upornost (večja prevodnost) porabnika tem večja je strmina U-I karakteristike in obratno.  
     
►  Za linearne porabnike veljajo vse tri navedene enačbe Ohmovega zakona.  

     
  Linearni porabniki so predvsem kovinski vodniki, elektroliti, upori na osnovi kovinskih oksidov in podobno.