2.3.3  MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI IN PREVODNOSTI

KAZALO

   

 

2.3.3.1 Posredno merjenje upornosti in prevodnosti

     
 
►  

Posredno merimo upornost z merjenjem napetosti in toka skozi porabnik ter računanjem upornosti po Ohmovem zakonu:

HITRE POVEZAVE

Računanje upornosti

 

SLIKA

Slika 2.3.3.1: Posredno merjenje upornosti porabnikov

 
       
 
Rx=
Ux

Ix
 
 
ali
 
tudi
 
 
Gx=
Ix

U
   
  Taki metodi merjenja upornosti (prevodnosti) pravimo U-I metoda.