2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   
         

2.5 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA

 

Električni tok zaznavamo prek njegovih učinkov na okolje. Primerno ukročene učinke lahko koristno uporabljamo za delovanje različnih strojev in naprav, če pa nam uidejo z vajeti, so lahko v nevarnosti ne samo stroji in naprave, ampak tudi človek sam. Čeprav je to poglavje namenjeno predvsem seznanitvi z vrstami učinkov električnega toka, pa bodo učinki na človeka zaradi pomembnosti za varno delo z napravami, ki so pod električno napetostjo, obdelani podrobneje.

 

SLIKA

Slika 2.5.1  Učinki električnega toka

 

ANIMACIJA

Animacija 2.5.1: Učinki električnega toka

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori

Reši računsko nalogo

 
 
Poskus 2.5.1:

 
       
 
►  

Električni tok ima toplotne, svetlobne, magnetne in kemijske učinke.

 
       
 

Učinke električnega toka koristno uporabljamo za delovanje električnih porabnikov, kot so električni grelniki, svetila, magnetna dvigala, elektromotorji, ... (slika 2.5.1), v elektrokemiji, ...

   
       
 

Isti učinki so lahko vzrok tudi škodljivim in neželenim pojavom, kot so segrevanje vodnikov in svetil, izguba energije, požari, ... Iz obeh razlogov bomo v poglavjih, ki bodo sledila, spoznali fizikalne osnove in odvisnost omenjenih učinkov od električnega toka, kakor tudi način delovanja nekaterih električnih strojev in naprav.