2.7.2 ELEKTRIČNO DELO (W)

KAZALO

   

 

2.7.2.2 Odvisnost električnega dela

     
 
►  

Električno delo je premo sorazmerno z električno napetostjo in množino prenesene elektrine.

HITRE POVEZAVE

Enačba za računanje dela

Ena kilovatna ura

 
       
 

W = Q · U

 (Ws)    U(V);    Q(C)
   
       
  W = Q · U    upoštevajmo, da je Q = I . t, U = I . R ali tudi, da je I = U / R. Dobili bomo:    
       
 

W = U · I · t

 (Ws)    U(V);    I(A);    t(s)
   
       
 
►  

Delo električnega toka je premo sorazmerno z napetostjo, tokom in časom opravljanja.

 
       
 

W = I2 · R · t

 (Ws)    I(A);    R(Ω);    t(s)
   
       
 

W =

U2

R

· t
 (Ws)    U(V);    R(Ω);    t(s)
   
       
  V praksi je praviloma znana moč porabnika, zato lahko delo računamo tudi na osnovi enačbe:    
       
 

W = P · t

 (Ws)    P(W);    t(s)
   
       
 
►  

Električno delo je premo sorazmerno z močjo električnega porabnika in časom opravljanja.

►  

Delo 1 kWh opravi električni tok, če električni porabnik z močjo 1 kW deluje 1 uro.

 

 
       
Primer 2.7.2.2.1:

 
 
       
Primer 2.7.2.2.2: