2.7.3 ELEKTRIČNA MOČ (P)

KAZALO

   

 

 

2.7.3.1 Pojem električne moči

     
►  

Električna moč P je določena z električnim delom W v enoti časa t.

HITRE POVEZAVE

Električna moč

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.3.1.1: Električna moč porabnikov

 
       
 

P =

W

t

 (W)    W(Ws);    t(s)
   

Enačba 2.7.3.1.1

   
       
  Električna moč je tudi merilo delovnih zmogljivosti električnih porabnikov in izvorov, zato jo večinoma najdemo med nazivnimi podatki le-teh (foto. 2.7.3.1.1). Orientacijske velikosti moči nekaterih električnih porabnikov in izvorov podaja preglednica 2.7.3.1.1..    
       
 

Preglednica 2.7.3.1.1: Moči električnih izvorov in porabnikov

   
 
Izvor ali porabnik

Moč, ca1.

  TE Šoštanj 662 MW
  JE Krško (slovenski del) 632 MW
  bencinski generator 2 kW
  mikrofon 5 nW
   TV antena 1 μW
     
  električna lokomotiva 4 MW
  električna peč 5 kW
  sušilnik za lase 1 kW
  TV sprejemnik 100 W
  polnilnik mobilnega telefona 2 W
   
     
 

1 circa, lat. okrog, približno