2.7.3 ELEKTRIČNA MOČ (P)

KAZALO

   

 

 

2.7.3.2 Odvisnost električne moči

     
 

Če v enačbi 4.3.1 upoštevamo enačbe za električno delo 4.2.3, 4.2.4 in 4.2.5, dobimo tri enakovredne enačbe za računanje električne moči, in sicer:

 

HITRE POVEZAVE

Moč v linearnem uporu

 
       
 

P = U · I

 (W)    U(V);    I(A)
   

Enačba 2.7.3.2.1

   
       
 

P = I2 · R

 (W)    I(A);    R(Ω)
   

Enačba 2.7.3.2.2

   
         
 

P =

U2

R

 (W)    U(V);    R(Ω)
   

Enačba 2.7.3.2.3

     
         
►  

Električna moč je premo sorazmerna z napetostjo in tokom.

►  

Električna moč je premo sorazmerna s kvadratom toka in upornostjo porabnika.

 
►  

Električna moč je premo sorazmerna s kvadratom napetosti in obratno sorazmerna z upornostjo porabnika.

 

   
         
         
Primer 2.7.3.2.1:
 
   
         
Primer 2.7.3.2.2:
 
   
         
Primer 2.7.3.2.3:
 
   
         
Primer 2.7.3.2.4: