2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

2.7.5.6 Izkoristek sistema pretvornikov energije

     
 
 

SLIKA

Slika 2.7.5.6.1: Električna energija za porabnike

 

 
  

►  

Izkoristek sistema pretvornikov in prenosnih poti energije je določen s produktom izkoristkov posameznih pretvornikov in prenosnih poti energije.

 
       
 
 

  η = η1 · η2 · η3·     ... ηn  

   
       
     
Primer 2.7.5.6.1: