3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

     
 
►  

Električna porabnika sta vezana vzporedno, če imata skupna električna potenciala oziroma sta priključena na isto napetost (slika 3.1.1).

SLIKA

Slika 3.1.1: Definicija vzporedne vezave

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Reši računsko nalogo
Sestavi enačbo

 
     
 

Vzporedno so lahko vezani tudi izvori napetosti, skupine porabnikov, elektronska vezja, elektroenergetska omrežja in podobno.

   
     
     
 

3.1.1 VZPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

3.1.3 DIAGNOSTIKA TEHNIČNIH PROBLEMOV