3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

 

3.1.2.3.2 Delitev toka na vzporedne porabnike

     
 

Že na začetku obravnave lastnosti vzporedne vezave porabnikov smo ugotovili, da se tok, ki teče iz izvora, razdeli na toke skozi posamezne porabnike.

 

HITRE POVEZAVE

Vzporedna vezava linearnih bremen

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.2.1: Deljenje tokov pri enakih upornosti

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.2.2: Deljenje tokov pri različnih upornostih

 

FOTOGRAFIJA

Slika 3.1.2.3.2.3: Tok išče pot največje prevodnosti

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.2.1: Deljenje tokov

 
       
►  

Vzporedna vezava porabnikov je delilnik toka.

 
       
  Primerjajmo razmerja tokov in prevodnosti prvih dveh porabnikov na sl. 3.1.2.3.1.1    
 
I1

I2
=
12 mA

4 mA
=
3

1
 in 
G1

G2
=
1

R1
1

R2
=
R2

R1
=
3 kΩ

1 kΩ
=
3

1
   
       
 
►  

Vzporedna vezava porabnikov deli tok v premem sorazmerju s prevodnostmi oziroma v obratnem sorazmerju z upornostmi porabnikov.

 
       
 
I1

I2
=
U

R1
U

R2
=
U · R2

U · R1
=
R2

R1
=
G1

G2
   
       
  
I1

I2
= G1

G2

ali

I1

I2
= R2

R1

   
       
 

Spoznanja glede zakonitosti deljenja toka na vzporedne porabnike nazorno prikazujeta tudi sliki 3.1.2.3.2.1 in 3.1.2.3.2.2. K pridobljenim spoznanjem lahko tako s sklepanjem dodamo še ugotovitve:

   
       
 
►  

Skozi vzporedne porabnike z enako prevodnostjo teče enak tok

Skozi porabnik z največjo prevodnostjo teče največji tok.  
►  

Tok vedno išče pot z največjo prevodnostjo (sl. 3.1.2.3.2.3).

 

 
       
Primer: