3.2.2.3 RAČUNANJE KOLIČIN V ZAPOREDNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.2.2.3.1 Računanje nadomestne upornosti in prevodnosti

     
 

Slika prikazuje zaporedni tokokrog in njegov nadomestni tokokrog z nadomestno upornostjo zaporednih porabnikov RN. Na osnovi enačbe napetostne zanke in Ohmovega zakona dobimo:

   

HITRE POVEZAVE

Vsota upornosti

Primer enakih upornosti

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.1.1: Zaporedni a) in nadomestni tokokrog b)

 
 

 

     
 
 

 

RN = R1 + R2 + R3 + ...

(Ω)   R1, R2, ... (Ω)
   
       
 
Nadomestna upornost zaporedno vezanih porabnikov je enaka vsoti upornosti posameznih porabnikov.

 
       
  Če pa potrebujemo nadomestno prevodnost zaporednega tokokroga, jo izračunamo na način:    
       
 
  GN   = 1  
RN
(S)

RN(Ω)