3.2.2.3 RAČUNANJE KOLIČIN V ZAPOREDNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.2.2.3.4 Predupor

     
 

►  

Uporu, ki v zaporedni vezavi s porabnikom omogoča priključitev porabnika na napetost izvora, ki je višja od nazivne napetosti porabnika, pravimo predupor (RP).

HITRE POVEZAVE

Uporaba predupora
Razširitev merilnega območja voltmetra

Upor 266 Ω

 
       
►   Predupor uporabljamo tudi za razširitev merilnega območja V-metra.

 
       
Primer 3.2.2.3.4.1: