3.2.2.3 RAČUNANJE KOLIČIN V ZAPOREDNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.2.2.3.5 Delilnik napetosti

 
 
 

HITRE POVEZAVE

Ročna nastavitev

Krmiljen delilnik

Regulacija

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.5.1: Stopenjski in zvezni delilnik napetosti

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.5.3: Stopenjski in zvezni delilnik napetosti

 
  Ročno nastavljivi delilnik napetosti    
       
 
►   Zaporedno vezavo uporov (sl. 3.2.2.3.5.1 a) lahko uporabimo kot nastavljivi stopenjski delilnik napetosti s končnim številom različnih izhodnih napetosti med 0 in U.
Upor z drsnim odcepom (sl. 3.2.2.3.5.1 b) lahko uporabimo kot nastavljivi zvezni delilnik napetosti z neskončnim številom možnih različnih izhodnih napetosti med 0 in U.  

 
       
  Izhodne napetosti opisanih delilnikov nastavljamo ročno.    
       
       
  Samodejno nastavljivi delilnik napetosti    
       
 
►   Delilnik napetosti s svetlobno, temperaturno, ... odvisno upornostjo je s svetlobo, temperaturo, ... krmiljen zvezni delilnik napetosti.

 
       
  Delilnike napetosti, katerih izhodna napetost U0 je analogna velikosti druge fizikalne količine, lahko uporabljamo za regulacijo te količine.