3.3 SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV

KAZALO

   

 

 

3.3.1 SESTAVLJENE VEZAVE PORABNIKOV V PRAKSI

SLIKA

Slika 3.3.1.1: Preklopno elektronsko vezje

 

SLIKA

Slika 3.3.1.2: Sestavljen način skupne napetosti

 
 

Domena sestavljenih vezav elementov in porabnikov je predvsem področje elektronskih naprav ter merilne in regulacijske tehnike. Enostavnejši primer take elektronske vezave prikazuje slika 3.3.1.1.

Razen najrazličnejših tovrstnih vezij in naprav, nastanejo sestavljene vezave tudi v primerih, ko npr. priključimo porabnik na delilnik napetosti, pri merjenju napetosti in toka, pri sestavljanju galvanskih členov v zmogljivejše baterije (slika 3.3.1.2) in podobno.

   
       
 
►  

Električnim tokokrogom s sestavljeno vezavo električnih porabnikov ali elementov in izvorov pravimo sestavljeni električni tokokrogi.