3.3.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI SESTAVLJENIH TOKOKROGOV

KAZALO

   

 

3.3.2.3 Obremenjen delilnik napetosti

HITRE POVEZAVE

Neobremenjen in obremenjen izvor napetosti

Zmanjšana napetost z obremenitvijo delilnika

Obremenjen napetostni delilnik

Majhni tok, velika upornost delilnika

Ne sledijo

Odstopanje

Potenciometrski delilnik

 

SLIKA

Slika 3.3.2.3.1a:  Neobremenjen izvor napetosti

 

SLIKA

Slika 3.3.2.3.1b: Obremenjen izvor napetosti

 

SLIKA

Slika 3.3.2.3.2: Obremenitev stopenjskega delilnika napetosti

 

SLIKA

Slika 3.3.2.3.3: Računanje napetosti obremenjenega stopenjskega delilnika

 

SLIKA

Slika 3.3.2.3.4: Obremenitev zveznega delilnika napetosti

 
 

Slika 3.3.2.3.1a prikazuje neobremenjen, slika 3.3.2.3.1b pa obremenjen izvor napetosti.

   
       
  Obremenitev stopenjskega delilnika napetosti    
       
 
►  

Napetost na izhodnih sponkah delilnika se z obremenitvijo delilnika zmanjša!

Zmanjšanje izhodne napetosti delilnika je tem večje, čim manjša je upornost bremena ali čim večji je tok bremena!  

 
       
  Računanje napetosti obremenjenega stopenjskega delilnika    
       

Za obremenjen delilnik velja enak račun napetosti na R2 oziroma Rb kot za neobremenjen le, da namesto upornosti R2 uporabimo nadomestno upornost R2b (slika 3.3.2.3.2):

   
       
Primer:
 
       
 
►  

Priključitev porabnika na izvor prek uporovnega delilnika napetosti je smotrna le v primeru zelo majhnega toka bremena (majhen vpliv na izhodno napetost neobremenjenega delilnika) in veliki upornosti delilnika (majhna obremenitev izvora)!

 
       
Obremenitev zveznega delilnika napetosti    
       
 
►  

Pri obremenjenem zveznem delilniku napetosti (Rb < ∞) spremembe izhodne napetosti ne sledijo spremembam položaja drsnika na enak način kot pri neobremenjenem delilniku!

Odstopanje sprememb izhodne napetosti glede na položaj drsnika je tem večje, čim manjša je upornost bremena v primerjavi z upornostjo delilnika!