3.3.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI SESTAVLJENIH TOKOKROGOV

KAZALO

   

 

3.3.2.5 Moč sestavljene vezave porabnikov

HITRE POVEZAVE

Primer 3.3.2.5.1

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 3.3.2.5.1: Upori različnih moči

 
 
 
►  

Poznavanje potrebne moči posameznega elementa je pomembno zaradi dimenzioniranja samega elementa (fotografija 3.3.2.5.1)!

Miniaturizacija elektronskih vezij narekuje manjšo porabo energije, torej manjšo moč delovanja posameznega elementa in manjšo skupno moč oziroma potrebno moč izvora!  

 
       
 

Za moč sestavljene vezave porabnikov velja torej podobno, kot za vzporedno in zaporedno vezavo:

   
       
 
P = P1 + P2 + P3 +  . . . 
  (W)         P1 (W);  P2 (W); P3 (W);  . . .