3.4.2 REALNI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

3.4.2.3 Notranja upornost baterij

     
     
 

V baterijah galvanskih členov in akumulatorskih celic so, glede na potrebe po napetosti in toku, členi ali celice vezani zaporedno, vzporedno ali sestavljeno.

 

HITRE POVEZAVE

Kvocient

Produkt

 

SLIKA

Slika 3.4.2.3.1: Notranje upornosti baterij

 
       
 
►  

Notranja upornost baterije z vzporedno vezavo galvanskih členov je enaka kvocientu med notranjo upornostjo enega člena in števila členov.

►   Notranja upornost baterije z zaporedno vezavo galvanskih členov je enaka produktu med notranjo upornostjo enega člena in števila členov