3.4.3 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

3.4.3.1 Realnost vodnikov v električnem tokokrogu 

HITRE POVEZAVE

Napetost - vodnik - manjša

Napetost - porabnik - manjša

Primer 3.4.3.1.1

 
 
 
 

Napetost na sponkah bremena je v primeru daljših vodnikov zaradi padca napetosti na vodnikih lahko občutno manjša od napetosti na sponkah obremenjenega izvora (Ub).

   
 

 

   
  Nadomestni tokokrog z realnimi vodniki    
 

 U'b = Ub - 2Uv    
 
►  

Realno obravnavani enostavni električni tokokrog z daljšimi vodniki je zaporedni tokokrog.

Napetost obremenjenega izvora se v električnem tokokrogu z daljšimi vodniki razdeli na vodnika in porabnik.  
Napetost na porabniku je manjša od napetosti obremenjenega izvora za padec napetosti na vodnikih.  

 
 
     

 Uv = I · Rv   

   (V)
 I(A);  Rv(Ω)
   
       
 
►  

Padec napetosti na vodnikih je premo sorazmeren s tokom in upornostjo vodnikov.