3.4.4 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

 

3.4.4.3 Realnost U-I metode merjenja upornosti, moči ...

SLIKA

Slika 3.4.4.3.1: U-I metoda merjenja − idealizirano

 

SLIKA

Slika 3.4.4.3.2: U-I metoda merjenja − realno

 
 

Pri posrednem merjenju upornosti ali moči bi lahko uporabili na prvi pogled enakovredni vezavi merilnikov (sl. 3.4.4.3.1). Taka enakovrednost pa bi veljala le v primeru idealnih merilnikov (RA = 0 in RV = ∞). Kakor hitro pa upoštevamo njuno realnost, dobimo sliko 3.4.4.3.2 Iz slike lahko na osnovi izmerjenih vrednosti napetosti in toka (UV, IA) ter za računanje upornosti in moči potrebnih pravih vrednosti napetosti in toka (UV IA) ugotovimo:

       
 

►  

Pri vezavi A-meter pred V-metrom meri V-meter pravo napetost UR, A-meter pa vsoto tokov porabnika in V-metra.

 
       
  Pravo vrednost neznane upornosti R bi izračunali po enačbi:    
 
U=
UR

IR
=
UV

IA - IV
   
 

A-meter torej ne kaže prave vrednosti IR odstopanje izmerjene od prave vrednosti IR pa je tem večje, čim večja je upornost porabnika v primerjavi z notranjo upornostjo V-metra.

   
       
 

Vezava A-meter pred V-metrom je vezava s tokovno napako.

Sprejemljivo točnost U-I metode z izmerjenimi vrednostmi napetosti in toka lahko dosežemo le pri R << RV.

 

 
       
  Podobno razmišljanje velja tudi za vezavo V-metra pred A-metrom:    
       
 

Pri vezavi V-meter pred A-metrom meri A-meter pravi tok IR, V-meter pa vsoto napetosti na porabniku in A-metru!

 
       
 
U=
UR

IR
=
UV - UA

IA
   
  V-meter torej ne kaže prave vrednosti UR, odstopanje izmerjene napetosti od prave pa je tem večje, čim manjša je upornost porabnika v primerjavi z notranjo upornostjo A-metra.    
 

 

   
 

Vezava V-meter pred A-metrom je vezava s napetostno napako.

Sprejemljivo točnost U-I metode z izmerjenimi vrednostmi napetosti in toka lahko dosežemo le pri R >> RA.

 

 
       
  Podobna ugotovitev velja tudi za merjenje moči z W-metrom. Tudi W-meter na nek način meri moč po U-I metodi, zato sta zaporedje priključitve tokovnega in napetostnega dela W-metra ter točnost merjenja odvisna od velikosti upornosti porabnika.