3.5 ZAHTEVNEJŠE VEZAVE PORABNIKOV

KAZALO

   

 

3.5.4 PRENOS MOČI DO ELEMENTOV VEZAVE

     
 

Za enostavni električni tokokrog z realnim izvorom smo ugotovili, da porabnik prejme od izvora največjo moč v primeru, ko je njegova upornost enaka notranji upornosti izvora. Podobno velja tudi za element sestavljenega oziroma zahtevnejšega tokokroga (sl. 3.5.4.1).

 

HITRE POVEZAVE

Maksimum moči

    

SLIKA

Slika 3.5.4.1: Prenos največje moči do bremena

 
       
 
►  

Element sestavljenega električnega tokokroga prejme največjo moč v primeru, ko je njegova upornost (npr. Rb) enaka notranji upornosti njegovega nadomestnega theveninovega izvora napetosti oziroma northonovega izvora toka Rn.

 
       
 

Ko enkrat poiščemo nadomestni izvor za element vezave, je nadaljnji račun enak računu v enostavnem električnem tokokrogu. Za primer mostične vezave, ki smo jo že obravnavali, bi torej porabnik prejel največjo možno moč pri upornosti 5 Ω.