4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 

4.1.3. PREVODNA SNOV V ELEKTRIČNEM POLJU

     
Poskus 4.1.3.1.:
 

HITRE POVEZAVE

Prevodnik in električno polje

Električna influenca

 

ANIMACIJA

Animacija 4.1.3.1: Prevodna snov v električnem polju

 

SLIKA

Slika 4.1.3.1: Odklon kazalca elektroskopa

 

SLIKA

Slika 4.1.3.2: Električna influenca

 

VIDEO

Video 4.1.3.1: Izolirana kovinska plošča v električnem polju

 

SLIKA

Slika 4.1.3.3: Ozemljena vmesna prevodna plošča

 

VIDEO

Video 4.1.3.2: Ozemljena prevodna plošča v električnem polju

 

SLIKA

Slika 4.1.3.4: Influenčno ločeni elektrini

 

VIDEO

Video 4.1.3.3: Detekcija elektrin z elektroskopom in električna influenca

 

VIDEO

Video 4.1.3.4: Električna influenca 1

 

VIDEO

Video 4.1.3.5: Električna influenca 2

 

SLIKA

Slika 4.1.3.5: Zaščita pred vplivi električnih polj

 

SLIKA

Slika 4.1.3.1: Tranzistor

 

VIDEO

Video 4.1.3.6: Faradayeva kletka

 

VIDEO

Video 4.1.3.7: Delovanje električne sile na curek vode

 
 
       
   

Plošča, ki ni priključena na generator, ni mogla sprejeti dodatne elektrine, zato se je lahko naelektrila zaradi ločitve, premikov in kopičenja elektrin znotraj plošče, vodnika in elektroskopa.

     
       
       
Električna influenca    
     
 

Električno polje povzroča v prevodnih telesih ločitev (razdelbo) elektrin in električno napetost.

► 

Učinku ločevanja elektrin z električnim poljem pravimo električna influenca1 ali razdelba.

 

 
       
   

Na pojavu električne influence temelji delovanje nekaterih izvorov električne napetosti, kot so npr. visokonapetostni influenčni generatorji in podobno.

     
       
Poskus 4.1.3.2.:
 
 
       
 

Izolirana kovinska plošča, ki jo vstavimo v električno polje pravokotno na silnice polja, ne predstavlja ovire električnemu polju.

 
       
   

Električno polje loči v vmesni prevodni plošči elektrino, ki predstavlja na eni strani ponor in na drugi strani ponovni izvor silnic električnega polja. Učinek je podoben, kot če bi silnice šle neovirano skozi prevodno ploščo.

     
       
       
  Zaščita pred vplivi električnih polj    
       
Poskus 4.1.3.3.:
 
 
       
 
 Ozemljena kovinska plošča predstavlja za električno polje nepremagljivo oviro − zaslon.

 
       
   

Ločena elektrina +Q na vmesni plošči, ki je v poskusu 4.1.5 bila nov izvor enakega električnega polja, je iz neusahljivih zemljinih zalog elektrine pritegnila po velikosti sebi enako elektrino −Q. Učinek v vmesni plošči ločene elektrine +Q je tako kompenziran oziroma ponovni izvor električnega polja je onemogočen.

     
       
Poskus 4.1.3.4.:
 
 
       
 
 V notranjosti električno prevodnih teles, ki so v električnem polju, ni električnega polja!

 
       
   

Notranjost električno prevodnih teles, ki so v električnem polju, si lahko predstavljamo kot prostor, v katerem hkrati delujeta zunanje in notranje električno polje. Notranje električno polje je posledica z influenco ločenih elektrin v prevodnem telesu (sl. 4.1.3.4). Obe polji sta enake jakosti in nasprotnih smeri, zato je njuna vsota enaka nič (E = 0). Tako smo dobili tudi odgovor na odprto vprašanje poskusa 4.1.2 za votlo telo, enako pa velja tudi za polna kovinska telesa.

     
       
 

V notranjosti kovin elektrostatična polja niso mogoča.

► 

Prostor, ki je obdan s kovinsko kletko2, je zaščiten pred vplivom zunanjih električnih polj.

 

 
       
   

Kovinske kletke in ozemljene kovinske zaslone uporabljamo za zaščito vodnikov (koaksialni kabli), elektronskih elementov (tranzistorji, kondenzatorji ...) in vezij (vhodne radio- in TV-enote ...) pred zunanjimi električnimi polji in medsebojnimi vplivi (sl. 4.1.3.5).

     
       
   

Faradayevo kletko predstavlja tudi karoserija avtomobila, letalo, gosta armirana betonska konstrukcija zgradbe, predora in podobno. Znotraj teh prostorov je sprejem RTV-signalov, signalov mobilnih telefonov, satelitske navigacije ... brez zunanjih anten praktično onemogočen. Hkrati so ti prostori precej varni pred neposrednimi učinki strel.

     
   

 

     
       
     
 

1 influentia (lat.) = vpliv

2 Faradeyeva kletka