4.2.2 KAPACITIVNOST VEZAV KONDENZATORJEV

KAZALO

   

 


4.2.2.2 Zaporedna vezava kondenzatorjev

   
►  

Zaporedna vezava kondenzatorjev sprejme manj elektrine kot en kondenzator ali kondenzator z najmanjšo kapacitivnostjo.

►  

Kapacitivnost zaporedne vezave kondenzatorjev je manjša od najmanjše kapacitivnosti kondenzatorjev.

 

Pri zaporedni vezavi kondenzatorjev so vsi kondenzatorji, ne glede na kapacitivnost, naelektreni z enako elektrino.

 

HITRE POVEZAVE

Zaporedna vezava kondenzatorjev
Manj elektrine

Enako elektrine

Primerjava napetosti

Delilnik napetosti

Primer 4.2.2.2.3

Primer 4.2.2.2.4

 

SLIKA

Slika 4.2.2.2.1: Zaporedna vezava kondenzatorjev

 
 
     
  Z matematično izpeljavo dobimo:  
     
 
1

CN
 = 
1

C1
 + 
1

C2
 + 
1

C3
(F-1)          C1(F);  C2(F);  C3(F)
   
     
 
►  

Obratna vrednost kapacitivnosti zaporedno vezanih kondenzatorjev je enaka vsoti obratnih vrednosti kapacitivnosti posameznih kondenzatorjev.

     
  Pri zaporedno vezanih kondenzatorjih enakih kapacitivnosti velja:  
     
 
CN
 =  
C

n
(F)          n = štev. zaporednih kondenzatorjev;  C(F)
   
     
 
►  

Kapacitivnost zaporedne vezave kondenzatorjev enakih kapacitivnosti je enaka kvocientu kapacitivnosti enega kondenzatorja s številom kondenzatorjev.

     
  S primerjavo napetosti na posameznih kondenzatorjih pa dobimo:  
     
 
U1

U2
 =  
C2

C1
 
 
     
 
►  

Zaporedna vezava kondenzatorjev razdeli napetost izvora v obratnem sorazmerju s kapacitivnostjo kondenzatorjev.

     
 

Na splošno uporabljamo vzporedno, zaporedno ali tudi sestavljeno vezavo kondenzatorjev kot nadomestni kondenzator s kapacitivnostjo, ki z enim kondenzatorjem ni dosegljiva. Zaporedno vezavo kondenzatorjev uporabljamo tudi kot delilnik napetosti.

 
     
Primer 4.2.2.2.1:
       
Primer 4.2.2.2.2: