5.1.2 MAGNETNA NAPETOST IN POLJSKA JAKOST

KAZALO

   

 

   

5.1.2.1 Magnetna napetost (Θ)

   

Poskus 5.1.2.1 pove, da močnejše magnetno polje dosežemo z večjim tokom v istih ovojih ali z istim tokom v večjem številu ovojev. Če povečamo oboje, bo učinek seveda ustrezno večji.

 

HITRE POVEZAVE

Poskus 5.1.2.1

 

VIDEO

Video 5.1.2.1.1: Vpliv števila ovojev na magnetno pole tuljave

 
 
       
 
►  

Za razprostiranje magnetnega polja tuljave je merodajen produkt električnega toka (I) v ovojih in števila ovojev (N) tuljave.

►  

Produktu toka in števila ovojev pravimo magnetna napetost (Θ).

 

 
       
 
Θ = I ·
   (A)    I(A);   N = št. ovojev
 

Enačba 5.1.2.1.1

     
 

 

   
 

Enota za magnetno napetost je amper (A), saj število ovojev N nima dimenzij. V praksi se uporablja tudi enota A · ovoj ali Aov. Tuljava z N ovoji in tokom I magneti torej prostor enako kot en sam ovoj, enakih dimenzij kot tuljava, s tokom I · N.