5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

KAZALO

   

 

5.1.3.1 Magnetni pretok (Φm)

   


►  

Zaključenemu magnetnemu polju skozi določen prerez pravimo magnetni pretok1 (slika 5.1.3.1.1).

►  

Osnovna enota za merjenje magnetnega pretoka je Vs (voltsekunda), imenujemo pa jo veber2 (Wb).

 

HITRE POVEZAVE

Magnetni pretok
Pretok

Veber

 

SLIKA

Slika 5.1.3.1.1: Magnetni pretok

 
 
       
       

1 Magnetni pretok je skalarna količina.

2 Weber, nemški fizik