5.2.3 NAVOR NAVITJA V MAGNETNEM POLJU (M)

KAZALO

   

 


5.2.3.1 Analogni merilnik toka z vrtljivo tuljavico

   

Če električni tok, ki ga želimo meriti, speljemo skozi ovoje vrtljive tuljavice, povzroči le-ta navor, zasuk tuljavice in s tem odklon kazalca.

 

HITRE POVEZAVE

Instrument z vrtljivo tuljavico

Premosorazmernost s kotom

Pravilna smer električnega toka

μA-metri

 

SLIKA

Slika 5.2.3.1.1: Sestavni deli analognega merilnika

 

SLIKA

Slika 5.2.3.1.2: Delovanje analognega merilnika

 
 
 

 

   
 
►  

Tok skozi merilnik z vrtljivo tuljavico je premo sorazmeren s kotom odklona kazalca α.

Skala merilnika z vrtljivo tuljavico je linearna.

 

Za pravilno smer odklona kazalca je potrebna pravilna smer električnega toka skozi merilnik (pravilna priključitev merilnika).

 

Z merilnikom z vrtljivo tuljavico lahko neposredno merimo enosmerni tok.

 

 
       
 

Merilniki z vrtljivo tuljavico so med vsemi analognimi merilniki najbolj točni. Uporabljamo jih lahko kot A- metre in μA-metre ter s preduporom kot V-metre in mV-metre.