5.2.3 NAVOR NAVITJA V MAGNETNEM POLJU (M)

KAZALO

   

 

 

5.2.3.3 Koračni motor

   

Na področju pogonov sodobnih, računalniško krmiljenih tehnologij pa je zelo pogosto potrebno natančno pozicioniranje1 (tiskalniki, risalniki, koordinatni vrtalniki, obdelovalni stroji … ). Potrebne premike za tako pozicioniranje omogočajo koračni motorji.

 

HITRE POVEZAVE

Enačba 5.2.3.3.1

 

SLIKA

Slika 5.2.3.3.1: Koračni motor

 

SLIKA

Slika 5.2.3.3.2: Koračni motor s kotom koraka 10°

 
 
       
 

Slika 5.2.3.3.1 prikazuje najenostavnejšo izvedbo koračnega motorja. Rotor motorja je trajni magnet, katerega položaj določata para polov dveh elektromagnetov. Če elektromagnetu E2 s spremembo smeri toka spremenimo polariteto magnetnih polov, bo prvotno magnetno polje elektromagnetov naredilo zasuk za 90°. Posledično se bo natančno za enak kot zasukal tudi rotor motorja. Če potem na enak način spremenimo polariteto elektromagneta Ε1, bomo na enak način povzročili zasuk rotorja za nadaljnjih 90°. Enaki zasuki rotorja si lahko sledijo v poljubnem številu. Pravimo, da rotor motorja »koraka«, in od tod tudi naziv »koračni« motor.

   
 

 

   
 
►  

Kotu zasuka rotorja koračnega motorja pravimo kot koraka (α).

Smer zasuka koračnega motorja spremenimo s spremembo zaporedja spreminjanja polov elektromagnetov.

 

Za natančno pozicioniranje so potrebni tudi zelo majhni koračni koti.

 

Kot koraka zmanjšamo s povečanjem števila parov polov rotorja (pR) in parov polov elektromagnetov statorja (pS).

 

 
       
 
α
360°

2 · pR · pS
 (°)
 

Enačba 5.2.3.3.1

   
       
 
►  

Koračni motor s kotom koraka 10° prikazuje slika 5.2.3.3.2. Koti koraka so v praksi praviloma še veliko manjši, spreminjanje polaritete elektromagnetov statorja pa dosežemo s posebno elektronsko enoto, ki jo, po programu uporabe, krmili računalnik.

 
       
       

1 positio, lat. = položaj, iz ponere = postaviti