eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

6 ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

     

Zelo aktualna je pretvorba energije iz mehanske v električno, torej v obratni smeri kot pri magnetnih učinkih električnega toka. Taka pretvorba je v elektroenergetiki pravzaprav na prvem mestu.

   
 
 
 
       
  6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI
6.2 INDUKTIVNOST
6.3 ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA (Wm)