6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 

6.1.3 NAPETOST LASTNE INDUKCIJE (Uli)

     
 
► 

Električna napetost, ki jo v tuljavi inducira lastni, spreminjajoči se magnetni pretok, imenujemo napetost lastne indukcije (Uli).

HITRE POVEZAVE

Napetost lastne indukcije ovira naraščanje el. toka

Tuljava dobro prevaja

Velika napetost lastne indukcije

Izvor napetosti

Slabše kot enosmerni

 

SLIKA

Slika 6.1.3.1: Poskus

 

SLIKA

Slika 6.1.3.2: Poskus

 
       
Poskus 6.1.3.1:

 
       
 

Ko sklenemo enosmerni električni tokokrog s tuljavo, napetost lastne indukcije ovira naraščanje električnega toka!

Pri sklenitvi enosmernega električnega tokokroga s tuljavo napetost lastne indukcije nasprotuje gonilni napetosti.

 

Napetost lastne indukcije ima značaj padca napetosti, tuljava pa značaj električnega porabnika.

 
►  

Po določenem času po sklenitvi enosmernega električnega tokokroga s tuljavo prevaja tuljava električni tok zelo dobro in pri manjšem številu ovojev debelejše žice predstavlja praktično kratki stik.

 

 
       
Poskus 6.1.3.2:

 
       
 

Izklop enosmernega električnega tokokroga s tuljavo povzroči v tuljavi veliko napetost lastne indukcije, ki se močno upira zmanjšanju električnega toka in usihanju magnetnega pretoka.

Smer napetosti lastne indukcije je pri izklopu enosmernega tokokroga s tuljavo enaka smeri napetosti izvora.

 
► 

Med usihanjem magnetnega pretoka v tuljavi deluje tuljava kot izvor napetosti.

 

 
       
 

Velike napetosti lastne indukcije ob izklopih enosmernih tokokrogov s tuljavami z velikim številom ovojev predstavljajo nevarnost za preboj izolacije in polprevodniških elemente elektronskih naprav. Lahko pa so tudi koristne.

     
       
  6.1.3.1 Prehodni pojavi v tokokrogu s tuljavo    
  6.1.3.2 Prevodnost tuljave za izmenični tok