6.1.3 NAPETOST LASTNE INDUKCIJE (Uli)

KAZALO

   

 

 

6.1.3.1 Prehodni pojavi v tokokrogu s tuljavo

     
 

Pojave, ki spremljajo vklope in izklope enosmernih tokokrogov s tuljavami, bomo podrobneje obravnavali v okviru prehodnih pojavov v drugem letniku. Kot zanimivost pa so iz poskusov 6.1.5 in 6.1.6 pridobljena spoznanja o tem informativno združena v sliki 6.1.3.3. Povejmo le, da prikazani postopnosti prehoda napetosti in toka zaradi napetosti lastne indukcije iz ene stalne vrednosti v drugo, pravimo prehodni pojav.

   

SLIKA

Slika 6.1.3.3: Tuljava v enosmernem tokokrogu