6.2 INDUKTIVNOST (L)

KAZALO

   

 

6.2.1 MAGNETNI SKLEP (Ψ)

     

►  

Vsoto magnetnih pretokov skozi vse ovoje tuljave imenujemo magnetni sklep (Ψ1 ).

   
       
 
 
      Ψ = N · Φ
    (Wb)  
   
       
 
►  

Tuljavo lahko obravnavamo kot tokovno zanko z magnetnim sklepom.

 
       
 
 

      Ui

=

-

Ψ

t
      (V)  
   
       
       
 

1 psi, velika črka grške abecede