6.2 INDUKTIVNOST (L)

KAZALO

   

 

6.2.3 INDUKTIVNOST IN NAPETOST LASTNE INDUKCIJE

     
  Ugotovili smo, da se gonilni napetosti v električnem tokokrogu, pri spreminjanju toka postavlja po robu napetost lastne indukcije. Ker je ta posledica spreminjanja lastnega magnetnega sklepa, le-ta pa posledica induktivnosti, lahko zapišemo:  

HITRE POVEZAVE

Enak pomen - kondenzator

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 6.2.3.1: Simboli in izvedbe tuljav

 
       
 
 
Uli = -L·
 ∆I   
  ∆t    
(V)   I(A);  ∆t(s);  ∆I/t = hitrost spreminjanja toka               
   
       
 
►  

Napetost lastne indukcije je premo sorazmerna z induktivnostjo tuljave in hitrostjo spreminjanja toka v tuljavi.

►  

Induktivnost tuljave pove, kolikšna bo v tuljavi napetost lastne indukcije, če tok v ovojih spremenimo s hitrostjo 1 A/s.

 

 
       
 

V elektrotehniški praksi pripisujemo tuljavam praktično enak pomen kot uporom in kondenzatorjem.