7.1.2 TEHNIČNA UPORABA ELEKTROLIZE

KAZALO

   

 

 

7.1.2.1 Pridobivanje čistih kovin

     
 

Kovine, ki jih pridobivamo s taljenjem rud in čistimo s termičnim postopkom, vsebujejo še zmeraj nekaj odstotkov tujih primesi, ki škodujejo njihovim mehanskim in električnim lastnostim. Take kovine lahko dodatno čistimo z elektrolizo. Oglejmo si primer pridobivanja (čiščenja) bakra.

 

SLIKA

Slika 7.1.2.1.1: Elektroliza bakra

 

SLIKA

Slika 7.1.2.1.2: Elektrokemijski proces čiščenja bakra

 
 
       
 

Iz rude pridobljen, termično očiščen, v obliki masivnih plošč odlit baker, vložimo kot anode v raztopino modre galice (sl. 7.1.2.1.1), za katodo pa uporabimo tanke plošče iz že prečiščenega, elektrolitskega bakra. Proces čiščenja bakra prikazuje slika 7.1.2.1.2.

   
       
 

Pri razpadu anodnega bakra se sproščene primesi delno usedajo na dno, delno pa tavajo v elektrolitu, zato je elektrolit treba večkrat zamenjati. Tako pridobljenemu katodnemu bakru izboljšamo mehanske lastnosti še s toplotno obdelavo, pravimo mu elektrolitski baker, njegova čistoča pa dosega 99,99 %. Z elektrolizo se bakru precej izboljša tudi njegova električna prevodnost.