7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

 

7.2.1 ELEKTROKEMIJSKI POTENCIALI

   
 

Če cinkovo ploščico potopimo v raztopino bakrovega sulfata (slika 7.2.1), bodo zaradi kemijske reakcije cinka z elektrolitom ioni cinka Zn++ začeli odhajati v elektrolit. Na ploščici bo začel nastajati presežek negativne elektrine, zato bo začela privlačiti pozitivne ione bakra Cu++ iz elektrolita in se obdajati z bakrom.

 

HITRE POVEZAVE

Slika 7.2.1

Preglednica 7.1.1.1

 

ANIMACIJA

Animacija 7.2.1.1: Elektrokemijski potenciali snovi

 

VIDEO

Video 7.2.1.1: Elektrokemijski potenciali

 
 
       
 

Ugotovljeno je, da je izmenjava elektrine med elektrodo in elektrolitom v splošnem neenakovredna. Zato zavzamejo kovine, ki z ioni oddajo elektrolitom več pozitivne elektrine, kot je dobijo iz elektrolita, proti elektrolitu negativni električni potencial in obratno.

   
   
 
►  

Kovine, potopljene v elektrolit, dobijo proti elektrolitom električni potencial.

►  

Električnim potencialom kovin proti elektrolitom pravimo elektrokemijski potenciali.

 

 
       
 

Zaradi različnih izmenjav elektrin med kovinskimi elektrodami iz različnih snovi in elektrolitom, se razlikujejo tudi njihovi elektrokemijski potenciali. Kot primerjalni (izhodiščni) potencial 0 V je po dogovoru izbran elektrokemijski potencial vodikove elektrode. Po velikosti urejeni elektrokemijski potenciali tvorijo lestvico elektrokemijskih potencialov kovin (preglednica 7.1.1.1), ki jo po njenem utemeljitelju imenujemo tudi Voltova napetostna lestvica kovin.

   
     
 

Preglednica 7.2.1.1:  Elektrokemijski potenciali

Snov
 elektrode 
 Elektrokemijski 
potencial (V)
zlato + 1,42
platina + 1,20
srebro + 0,80
oglje + 0,74
 baker + 0,34
VODIK  0,00 (dogovor) 
nikelj - 0,25
železo - 0,44
krom - 0,71
cink - 0,76
aluminij - 1,67
   
       
 
►  

Elektrokemijski potenciali plemenitih kovin so pozitivni, neplemenitih pa negativni.