7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

 

7.2.3 ELEKTROKOROZIJA

   
 

Korozija je razkroj snovi zaradi kemijskih in elektrokemijskih reakcij snovi z okoljem. Če se omejimo na korozijo z elektrokemijskimi reakcijami, govorimo o elektrokoroziji.

 

SLIKA

Slika 7.2.3.1: Elektrokorozija

 

SLIKA

Slika 7.2.3.2: Zaščita pred elektrokorozijo

 

SLIKA

Slika 7.2.3.3: Priključek akumulatorja

 

SLIKA

Slika 7.2.3.4: Katodna zaščita cevovoda

 
 
       
 

Spojna mesta delov iz različnih kovin, ki so lahko pod vplivom vlage (slika 7.2.3.1), predstavljajo potencialne galvanske člene z vsemi znanimi lastnostmi. Pola takih členov sta praviloma sklenjena, kar omogoča električni tok ter razkroj kovine z nižjim elektrokemijskim potencialom na način, kot smo to spoznali pri cink-ogljikovem členu.

   
     
 
►  

Elektrokorozija prizadene kovinske površine, iz katerih električni tok izstopa.

►  

Učinek elektrokorozije je tem večji, čim večja je razlika elektrokemijskih potencialov prizadetih kovin in čim aktivnejši je elektrolit (slana voda, ...).

 

 
       
 

Kovinskim spojem, ki omogočajo elektrokorozijo, se izogibamo, ali pa korozijo preprečujemo tako, kot prikazuje slika 7.2.3.2.

   
       
 

Elektrokorozija se lahko pojavi v vsakem enosmernem tokokrogu z različnimi kovinami, če je le dana možnost vsaj delne cepitve in izstopa toka iz osnovnega električnega tokokroga. Značilen primer je priključna sponka akumulatorja (slika 7.2.3.3). Oksid, produkt elektrokorozije, predstavlja dodatno električno upornost med sponko in objemko, ki je lahko tolikšna, da je zagon motorja praktično onemogočen.

   
       
 

Pojav lahko preprečujemo z mazanjem priključkov akumulatorja, ki preprečuje dostop vlage do stičnih površin.

   
       
 

Dejstvo, da elektrokorozija načne elektrodo, iz katere električni tok izstopa, lahko uporabimo tudi za zaščito proti koroziji. Kovinski cevovodi v vlažni zemlji so v bistvu v elektrolitu. Če cevovod povežemo z elektrodo z višjim elektrokemijskim potencialom (slika 7.2.3.4), se bo elektrokorozija lotila te elektrode, ki jo po potrebi lahko tudi zamenjamo. Takšni zaščiti proti koroziji pravimo katodna zaščita.