7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

 

7.2.5 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI IN ZAŠČITA OKOLJA

   
 

Svinec, živo srebro, kadmij … so okolju neprijazne kovine, zato jih po uporabi ne smemo odlagati na enak način kot druge odpadke. Še posebej to velja za velike svinčeve akumulatorje.

 

SLIKA

Slika 7.2.5.1: Simbola reciklaže na akumulatorju

 

SLIKA

Slika 7.2.5.2: Simbola reciklaže na akumulatorju

 
 
     
►  

Večino kemijskih izvorov napetosti danes lahko recikliramo1.

►  

Kemijske izvore z oznako prepovedi nepravilnega odlaganja in možne reciklaže (slika 7.2.5.2) zbiramo ločeno glede na vrsto kovine elektrode in jih vrnemo pooblaščenemu dobavitelju.

 

 
       
 

Pri svinčevih akumulatorjih, ki potencialno najbolj ogrožajo okolje, se pri nakupu akumulatorja uvaja plačilo davka za zaščito okolja. Ob vrnitvi izrabljenega akumulatorja z oznako po sliki 7.2.5.1 se vplačani davek upošteva pri nakupu novega akumulatorja. Čeprav je tovrstno zbiranje odpadnih kemijskih izvorov napetosti še relativno skromno, pa se njihova količina dokaj hitro povečuje.

   
       
       

1 reciklaža = ponovna uporaba odpadnih snovi