Nekatere merske enote so zastarele. Ena takšnih je gauss, ki je enota gostote magnetnega pretoka v CGS (centimeter-gram-sekundnem) merskem sistemu. Pretvorbeni faktor do enote tesla (T), kot enote za to količino v SI, je 10000: 1 T = 104 gaussov. Gostoto B Zemljinega magnetnega polja, ki jo omenjamo v začetku, zapišemo v SI takole: B = 50 μT. Moč motorja smo izrazili v KM. Ta enota je preživeta in ni več dovoljena; pretvarjala bi se s faktorjem 0,736. Motorju moči 100 KM bi v SI ustrezala moč 73,6 kW. Navkljub sistemu SI so nekatere enote še vedno dopustne iz zgodovinskih ali praktičnih razlogov. Takšen primer je stopinja celzija. Mersko število razlike temperatur v ºC je enako merskemu številu razlike temperatur v kelvinih (K). Temperatura je navzdol omejena; najnižja je 0 K (absolutna ničla). V SI je skala Celzijevih stopinj zamaknjena navzgor za 273,16 K. Če merskemu številu temperature v ºC prištejemo 273,16, dobimo mersko število temperature v K; temperatura absolutne ničle je torej -273,16 ºC. V primeru vročične dijakinje bi bila vest rahlo grozna: obležala je s temperaturo 312,66 K. No ja, no ja, tudi na to bi se verjetno navadili!