Fizikalne konstante.  Najpomembnejšo smo že podali. To je hitrost svetlobe v vakuumu, ki je zajeta v definiciji metra; v definiciji ampera je skrita še ena, za elektromagnetiko zelo važna konstanta, to je permeabilnost vakuuma,

 
Poleg teh bomo srečali še druge: osnovni električni naboj, Faradayev naboj, Avogadrovo število, gravitacijsko konstanto; med drugim tudi dielektričnost vakuuma (e0), ki jo s prejšnjima veže enačba

 
Iz nje sledi e0 in njen približek, ko za c0 vzamemo okroglih 3×108 m/s,