Označevanje potenciala in napetosti. Potencial točke (A) zabeležimo na sliki tako, da ob točko napišemo oznako (VA) oziroma vrednost potenciala, napetost med točkama A in B pa tako, da med njiju napišemo UAB. Uporablja se tudi znaka »+« in »-«, in sicer, da k eni točki pritisnemo plus, k drugi pa minus ter med njiju napišemo oznako napetosti (U1) ali njeno vrednost, ki je enaka razliki potencialov točke, označene s »+«, in točke, označene z »-«.  Napetost označujemo tudi s strelico, ki jo usmerimo od ene k drugi točki, in ob njej napišemo oznako napetosti (Uk) ali njeno vrednost, ki je enaka razliki potencialov točk med začetkom in koncem strelice (slika 10).


Slika 10. Načini označevanja potenciala točke in napetosti med točkama.

Primer. Če ima avtomobilski akumulator od sponke »a« do sponke »b« npr. napetost Uab = Va - Vb = 13,4 V, ima od sponke »b« do sponke »a« napetost Uba = Vb - Va = -( Vb - Va)