Upornost in prevodnost tokovodnika. Opredelitvi električne upornosti in prevodnosti prevodne poti sta splošni in se opirata na napetost med koncema kanala in tok skozi njega. Postavlja se vprašanje, ali ju je možno izraziti še kako drugače? Izkaže se, da je to izvedljivo pri določenih lepih geometrijah; tak primer je raven tokovodnik. Bodi to žica dolžine l in preseka S, ki ima svojsko električno prevodnost g = 1 / r (slika 2).


Slika 2. Tokovodnik dolžine l, preseka S in svojske prevodnosti g.

Opirajoč se na enačbe iz prejšnjega razdelka sledi:
 

 

to pa že daje iskana odgovora:

 

Električna prevodnost in električna upornost se izražata kot geometrijski in snovni lastnosti: odvisni sta od dolžine in preseka ter specifične upornosti oziroma specifične prevodnosti snovi. Ta preprosta enačba je kot približek uporabljiva tudi za ukrivljene vodnike, spirale ali grela, če za pri l jemljemo srednjo dolžino konduktivne poti.

 

Zgled 1. Imejmo bakren vodnik preseka 200 mm2 in dolžine 2,5 km. Kolikšni sta njegova električna upornost in prevodnost? Þ Iz tabele specifičnih električnih prevodnosti odčitamo g Cu = 57 MS/m. Podatke vstavimo v enačbo:

 

Če bi bil vodnik iz aluminija, kot slabšega prevodnika, bi bila električna upornost večja in enaka 357 mW, električna prevodnost pa manjša in enaka 2,8 S.